Společně přes překážky.

Podpora, úcta, lidskost.

Vítejte u nás v Domově

Domov Jedlí je služba domova se zvláštním režimem poskytující pobytovou službu lidem, kteří dosáhli 50 let věku a mají diagnostikovánu Alzheimerovu chorobu. Poskytovatelem služby je příspěvková organizace Domov Štíty-Jedlí, jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj. Domov Jedlí se nachází na západním okraji Olomouckého kraje, leží v podhůří Jeseníků, asi 10 km od Zábřehu na Moravě.

Jsme služba s kapacitou 45 osob, což nám umožňuje znát všechny naše klienty detailně. Jsme schopni navodit pocit známého prostředí i situací, a klienta tak umíme v jeho nelehké životní situaci vést bezpečně, s klidem a pochopením.

Aktuality

Hudební dopoledne s harmonikou.

Ve čtvrtek 10.8.2017 od 9,30 za klienty domova přijede harmonikář pan Krejčí ze Štítů.

Mše svatá - středa 23.8.2017.

Ve středu 23.8. v 9,30 bude opět v prostorách jídelny probíhat mše Svatá, kterou povede pan farář Mgr. Mach. Tímto zveme také rodinné příslušníky.

Mše svatá - středa 26.7.2017

Ve středu 26.7. v 9,30 bude opět v prostorách jídelny probíhat mše Svatá, kterou povede pan farář Mgr. Mach. Tímto zveme také rodinné příslušníky.

Poskytované služby

Našim klientům nejen ubytování, ale také celou škálu navazujících služeb, jako je stravování realizované prostřednictvím vlastní kuchyně, ošetřovatelská a zdravotní péče, ale i různé volnočasové aktivity respektující možnosti klienta.

Ubytování Ubytování Stravování Stravování Péče Péče Zájmy a kultura Zájmy
a kultura

Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba je závažné mozkové onemocnění, při kterém dochází k postupnému poklesu myšlení, úsudku a paměti. Je nejčastější příčinou demence, která vede k závislosti člověka na péči jiných.

Další informace