Společně přes překážky.

Podpora, úcta, lidskost.

Vítejte u nás v Domově

Domov Jedlí je služba domova se zvláštním režimem poskytující pobytovou službu lidem, kteří dosáhli 50 let věku a mají diagnostikovánu Alzheimerovu chorobu. Poskytovatelem služby je příspěvková organizace Domov Štíty-Jedlí, jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj. Domov Jedlí se nachází na západním okraji Olomouckého kraje, leží v podhůří Jeseníků, asi 10 km od Zábřehu na Moravě.

Jsme služba s kapacitou 45 osob, což nám umožňuje znát všechny naše klienty detailně. Jsme schopni navodit pocit známého prostředí i situací, a klienta tak umíme v jeho nelehké životní situaci vést bezpečně, s klidem a pochopením.

Aktuality

ZÁKAZ NÁVŠTĚV Z DŮVODU CHŘIPKOVÉHO ONEMOCNĚNÍ.

LÉKAŘKA DOMOVA MUDR. HÁJKOVÁ ROZHODLA KE DNI 13.2.2018 , ŽE JE DOMOV UZAVŘEN Z DŮVODU CHŘIPKOVÉHO ONEMOCNĚNÍ. ZÁKAZ NÁVŠTĚV PLATÍ DO ODVOLÁNÍ. RESPEKTUJTE, PROSÍM, TOTO ROZHODNUTÍ. DĚKUJEME.

Hudební vystoupení manželů Jarmarových.

V pátek 23.2.2018 jsou pozváni manželé Jarmarovi, kteří potěší svými písněmi naše obyvatele. Jsou zváni také rodinní příslušníci. Vystoupení bude probíhat od 9.30 h v jídelně Domova.

Mše svatá - středa 28.2.2018

Ve středu 28.2.2018 v 9,30 bude opět v prostorách jídelny probíhat mše Svatá, kterou povede pan farář Mgr. Mach. Tímto zveme také rodinné příslušníky.

Informace ke Mši svaté.

Tento rok , tedy 2018 budou mše v Domově probíhat pravidelně vždy poslední středu v měsíci, vždy od 9.30. Změny mohou být možné.

Poskytované služby

Našim klientům nejen ubytování, ale také celou škálu navazujících služeb, jako je stravování realizované prostřednictvím vlastní kuchyně, ošetřovatelská a zdravotní péče, ale i různé volnočasové aktivity respektující možnosti klienta.

Ubytování Ubytování Stravování Stravování Péče Péče Zájmy a kultura Zájmy
a kultura

Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba je závažné mozkové onemocnění, při kterém dochází k postupnému poklesu myšlení, úsudku a paměti. Je nejčastější příčinou demence, která vede k závislosti člověka na péči jiných.

Další informace