Společně přes překážky.

Podpora, úcta, lidskost.

Vítejte u nás v Domově

Domov Jedlí je služba domova se zvláštním režimem poskytující pobytovou službu lidem, kteří dosáhli 50 let věku a mají diagnostikovánu Alzheimerovu chorobu. Poskytovatelem služby je příspěvková organizace Domov Štíty-Jedlí, jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj. Domov Jedlí se nachází na západním okraji Olomouckého kraje, leží v podhůří Jeseníků, asi 10 km od Zábřehu na Moravě.

Jsme služba s kapacitou 45 osob, což nám umožňuje znát všechny naše klienty detailně. Jsme schopni navodit pocit známého prostředí i situací, a klienta tak umíme v jeho nelehké životní situaci vést bezpečně, s klidem a pochopením.

Aktuality

Mše svatá - středa 20.12.2017

Ve středu 20.12.2017 v 9,30 bude opět v prostorách jídelny probíhat mše Svatá, kterou povede pan farář Mgr. Mach. Tímto zveme také rodinné příslušníky.

Hudební dopoledne s manželi Jarmarovými - vánoční koledy.

V pondělí 18.prosince 2017 od 9,30 hodin bude v jídelně domova nachystán program pro naše uživatele v podobě vánočního hudebního vystoupení manželů Jarmarových.

OBHÁJEN „CERTIFIKÁT VÁŽKA“ - ZNAČKA KVALITY V PÉČI O LIDI S DEMENCÍ – PRO SLUŽBU DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM

Na Domově se zvláštním režimem proběhl audit kvality ve středu 29. listopadu 2017. Certifikát jsme obhájili a byl nám prodloužen o dva roky.

Poskytované služby

Našim klientům nejen ubytování, ale také celou škálu navazujících služeb, jako je stravování realizované prostřednictvím vlastní kuchyně, ošetřovatelská a zdravotní péče, ale i různé volnočasové aktivity respektující možnosti klienta.

Ubytování Ubytování Stravování Stravování Péče Péče Zájmy a kultura Zájmy
a kultura

Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba je závažné mozkové onemocnění, při kterém dochází k postupnému poklesu myšlení, úsudku a paměti. Je nejčastější příčinou demence, která vede k závislosti člověka na péči jiných.

Další informace