Společně přes překážky.

Podpora, úcta, lidskost.

Vítejte u nás v Domově

Domov Jedlí je služba domova se zvláštním režimem poskytující pobytovou službu lidem, kteří dosáhli 50 let věku a mají diagnostikovánu Alzheimerovu chorobu. Poskytovatelem služby je příspěvková organizace Domov Štíty-Jedlí, jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj. Domov Jedlí se nachází na západním okraji Olomouckého kraje, leží v podhůří Jeseníků, asi 10 km od Zábřehu na Moravě.

Jsme služba s kapacitou 45 osob, což nám umožňuje znát všechny naše klienty detailně. Jsme schopni navodit pocit známého prostředí i situací, a klienta tak umíme v jeho nelehké životní situaci vést bezpečně, s klidem a pochopením.

Aktuality

Mše svatá - středa 25.4.2017

Mše svatá se uskuteční ve středu 25.4.2018 v 9.30 v jídelně Domova pod vedením pana faráře Mgr. Marka. Srdečně zveme také rodinné příslušníky.

Hudební vystoupení skupiny VIOLA - 18.4.2018 v 9.30 h.

Ve středu 18.4.2018 k nám do Domova zavítají z uměleckého seskupení VIOLA OLOMOUC p. Černohouz, p. Pospíšilová a p.Pospíšil s pásmem písní takového velikána jako je Karel Hašler, dále Fanoše Mikuleckého a Antonína Vejvody. Můžeme tak společně objevit kouzlo písní staropražských a lidových ze všech koutů naší vlasti. Srdečně zveme také rodinné příslušníky.

Mše svatá v domově.

Mše svatá v domově se koná 28.3.2018 v prostorách jídelny domova v 9.30 hodin za vedení faráře pana Mgr. Marka Macha.

Mezigenerační setkávání - velikonoční pečení s dětmi z místní školy.

V pondělí 26.3.2018 odpoledne proběhne v jídelně domova již tradiční velikonoční pečení s dětmi z místní školy v Jedlí. Tentokráte se kromě "Jidášů" budou péct také "Boží milosti".

Poskytované služby

Našim klientům nejen ubytování, ale také celou škálu navazujících služeb, jako je stravování realizované prostřednictvím vlastní kuchyně, ošetřovatelská a zdravotní péče, ale i různé volnočasové aktivity respektující možnosti klienta.

Ubytování Ubytování Stravování Stravování Péče Péče Zájmy a kultura Zájmy
a kultura

Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba je závažné mozkové onemocnění, při kterém dochází k postupnému poklesu myšlení, úsudku a paměti. Je nejčastější příčinou demence, která vede k závislosti člověka na péči jiných.

Další informace