Společně přes překážky.

Podpora, úcta, lidskost.

Vítejte u nás v Domově

Domov Jedlí je služba domova se zvláštním režimem poskytující pobytovou službu lidem, kteří dosáhli 50 let věku a mají diagnostikovánu Alzheimerovu chorobu. Poskytovatelem služby je příspěvková organizace Domov Štíty-Jedlí, jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj. Domov Jedlí se nachází na západním okraji Olomouckého kraje, leží v podhůří Jeseníků, asi 10 km od Zábřehu na Moravě.

Jsme služba s kapacitou 45 osob, což nám umožňuje znát všechny naše klienty detailně. Jsme schopni navodit pocit známého prostředí i situací, a klienta tak umíme v jeho nelehké životní situaci vést bezpečně, s klidem a pochopením.

Aktuality

Hudební dopoledne s harmonikou pana Krejčího ze Štítů.

Pan Krejčí ze Štítů hraje na harmoniku a dopoledne přijede potěšit klientky a klienty Domova se svým hudebním repertoárem.

Velikonoční výstava v Olšanech - úterý 11.4.2017

V úterý odpoledne jsou klienti našeho Domova pozváni do Domova Paprsek v Olšanech. Odjíždíme přibližně ve 13,30 a návrat je plánovaný určitě do 16 hodiny. Je možné, že zrovna Váš rodinný příslušník se bude účastnit:)

Mše svatá - středa 12.4.2017

Ve středu 12.4.2017 proběhne opět mše svatá. Povede ji pan farář Mach. Zveme také i rodinné příslušníky. Mše začíná v 9,30.

Poskytované služby

Našim klientům nejen ubytování, ale také celou škálu navazujících služeb, jako je stravování realizované prostřednictvím vlastní kuchyně, ošetřovatelská a zdravotní péče, ale i různé volnočasové aktivity respektující možnosti klienta.

Ubytování Ubytování Stravování Stravování Péče Péče Zájmy a kultura Zájmy
a kultura

Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba je závažné mozkové onemocnění, při kterém dochází k postupnému poklesu myšlení, úsudku a paměti. Je nejčastější příčinou demence, která vede k závislosti člověka na péči jiných.

Další informace