Společně přes překážky.

Podpora, úcta, lidskost.

Vítejte u nás v Domově

Domov Jedlí je služba domova se zvláštním režimem poskytující pobytovou službu lidem, kteří dosáhli 50 let věku a mají diagnostikovánu Alzheimerovu chorobu. Poskytovatelem služby je příspěvková organizace Domov Štíty-Jedlí, jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj. Domov Jedlí se nachází na západním okraji Olomouckého kraje, leží v podhůří Jeseníků, asi 10 km od Zábřehu na Moravě.

Jsme služba s kapacitou 45 osob, což nám umožňuje znát všechny naše klienty detailně. Jsme schopni navodit pocit známého prostředí i situací, a klienta tak umíme v jeho nelehké životní situaci vést bezpečně, s klidem a pochopením.

Aktuality

Slunečníky

Touto cestou bychom rádi poděkovali firmě VISCUMA, s.r.o. z Václavova, která nám přispěla na nákup slunečníků. Děkujeme jménem všech klientů domova v Jedlí

ZAHRADNÍ SLAVNOST

Dovolujeme si Vás pozvat na již tradiční zahradní slavnost, která se bude konat v pátek 10.6.2016. Začátek slavnosti bude ve 14.00 hodin. K tanci a poslechu zahraje skupina Melodick rock. Kulturní program a občerstvení zajištěno. Jste srdečně zváni.

Mše svatá

V úterý 26.4.2016, v 9.30 hodin se bude v domově konat mše svatá, kterou bude sloužit děkan, pan František Eliáš. Pokud stojíte o chvilku klidu a rozjímání, jste srdečně zváni.

Hudební vystoupení

15.4.2016 se bude konat v domově v Jedlí hudební vystoupení. V dopoledních hodinách nám zahrají a zazpívají manželé Jarmarovi

Poskytované služby

Našim klientům nejen ubytování, ale také celou škálu navazujících služeb, jako je stravování realizované prostřednictvím vlastní kuchyně, ošetřovatelská a zdravotní péče, ale i různé volnočasové aktivity respektující možnosti klienta.

Ubytování Ubytování Stravování Stravování Péče Péče Zájmy a kultura Zájmy
a kultura

Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba je závažné mozkové onemocnění, při kterém dochází k postupnému poklesu myšlení, úsudku a paměti. Je nejčastější příčinou demence, která vede k závislosti člověka na péči jiných.

Další informace

Z naší kroniky akcí