velikost písma

zmenšit
zvětšit

KronikaPodzimní zahradní posezení - každoroční akce pro uživatele a jejich rodinné příslušníky.

thumbnail

V pátek 13.9.2019 odpoledne jsme připravili pro naše uživatele a jejich rodinné příslušníky zahradní posezení. Naše pozvání přijal také pan Langer, který společně se zpěvačkou zahráli a zazpívali, a tak přispěli svým výstupem k příjemně strávenému podzimnímu odpoledni. Tímto bychom chtěli poděkovat pracovníkům, kteří se na akci podíleli, ale také rodinným příslušníkům, že na akci pozvání přijali.
Hudební vystoupení spojené s posezením na zahradě a grilováním ve venkovním areálu Domova v Jedlí

thumbnail

V pátek 31.5.2019 od 14 hodin uživatelům Domova v Jedlí přijel zahrát a zazpívat p.Langer společně se svojí zpěvačkou. Pozvání přijali také uživatelé naší druhé služby, a to Domov pro seniory ze Štítů. Uživatelé obou Domovů tak mohli strávit velmi příjemné odpoledne při muzice. Všem, kteří se podíleli na přípravě tohoto posezení patří dík.


Jak to u nás vypadá?

Aktuality

Den otevřených dveří STŘEDA 9.10.2019 v rámci Týdne sociálních služeb

Vážení zájemci, přijměte pozvání na Den otevřených dveří od 9 do 16 hodin. Můžete si prohlédnout společné prostory v Domově, osobně vyzjistit informace k podání žádosti o poskytnutí sociální služby. Od 9.30 do 10.30 hodin k zpříjemnění podzimního dopoledne budou našim uživatelům hrát a zpívat manželé Jarmarovi, můžete se též zúčastnit stejně jako rodinní příslušníci našich uživatelů. Těšíme se na vás a přejeme příjemné podzimní dny.

thumbnail

Pozvánka

Vážení rodinní příslušníci, přijměte prosím pozvání na každoročně konanou akci pro naše uživatele a jejich rodinné příslušníky. Zahradní posezení se bude konat v pátek 13.září 2019 od 14,30 hodin v domově v Jedlí. Na této akci budou pořizovány fotografie za účelem prezentace naší organizace.

Den ředitelky - 24.6.2019.

Zástupkyně ředitelky paní Helena Holinková Vám bude k dispozici v pondělí 24.6.2019 od 13.00 - 15.00 hodin. Pokud si budete chtít domluvit schůzku na určitý čas, můžete tak učinit na emailové adrese helena.holinkova@domovstityjedli.cz

POZOR - ZMĚNA TERMÍNU Mše svaté - již 19.6.2019!!!

Mše svatá bude probíhat již ve středu 19.6.2019 v domově v Jedlí od 9.30 hodin. Mši bude kázat p.Mgr.Mach.