velikost písma

zmenšit
zvětšit

Přijetí k nám

S účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytujeme dle § 50 zmíněného zákona sociální službu  Domov se zvláštním režimem osobám s Alzheimerovou chorobou.

Rozhodnete-li se využít námi poskytované služby

  • Vyplníte žádost o o poskytnutí sociální služby, kterou je možno získat v kanceláři sociální pracovnice, stáhnout z našich internetových stránek  http://jedli.domovstityjedli.cz/prijeti-k-nam/2-podani-zadosti nebo vám žádost o poskytnutí sociální služby můžeme zaslat poštou.
  • Žádost tvoří 3 formuláře, které je vhodné doručit současně:

- žádost o poskytnutí sociální služby,

    - dotazník k bodovému hodnocení žádosti,

    -  vyjádření ošetřujícího lékaře.

  • Další přílohou nezbytnou k posouzení je potvrzení odborného lékaře např. psychiatra nebo neurologa.

  • Žádost je možno doručit osobně nebo zaslat poštou.
  • Vaši žádost posoudíme do 2 měsíců od podání žádosti - po provedeném sociálním šetření - posouzení nepříznivé sociální situace žadatele v aktuálním místě pobytu.  V případě, že byla žádost neúplná a sociální pracovnice vyzývala žadatele k doložení nezbytných údajů k posouzení, začíná se lhůta pro posouzení počítat ode dne doložení potřebných údajů.  
  •  Nesplňuje-li žadatel podmínky dané zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, § 91 odstavec 3 nebo podmínky stanovené registrací sociální služby, bude žádost zamítnuta a žadatel bude o této skutečnosti písemně informován do 2 měsíců i s uvedením důvodu pro odmítnutí. Sociální pracovnice poskytne žadateli kontakty na služby, které mohou pomoci řešit jeho nepříznivou sociální situaci.

Jak to u nás vypadá?

Aktuality

NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ JSOU OPĚT MOŽNÉ OD ČTVRTKA 11.6.2020 KAŽDÝ DEN POUZE OD 13 HODIN DO 16 HODIN.

Celý text postupu realizace návštěv v DZR Jedlí v období uvolňování opatření proti infekci COVID - 19 od 25.5.2020 najdete v záložce "DOKUMENTY". Všechna opatření činíme pro ochranu zdraví našich uživatelů, prosíme vás o shovívavost a respektování těchto pravidel. Děkujeme všem za trpělivost!

ZÁKAZ NÁVŠTĚV.

DO ODVOLÁNÍ JE OPĚT ZÁKAZ NÁVŠTĚV KVŮLI PODEZŘENÍ NA INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ. PROSÍM RESPEKTUJTE TENTO ZÁKAZ! DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Certifikát - hospodaření s energií

Certifikát umístěn v záložce "DOKUMENTY" na webových stránkách Domova. Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu nebylo možné uskutečnit předání certifikátu vedení Olomouckého kraje dříve, ale až 1.6.2020.

Číst více…

Návštěvy v Domově jsou možné od pondělí 25.5.2020 kadý den pouze od 13 hodin do 16 hodin.

Celý text postupu realizace návštěv v DZR Jedlí v období uvolňování opatření proti infekci COVID - 19 od 25.5.2020 najdete v záložce "DOKUMENTY". Všechna opatření činíme pro ochranu zdraví našich uživatelů, prosíme vás o shovívavost a respektování těchto pravidel.