velikost písma

zmenšit
zvětšit

Ceník

Ceník úhrad za ubytování a stravování

Úhrady za pobyt a stravování jsou stanoveny v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb.

Úhrada je placena za 30 kalendářních dnů.

Ceník je platný od 1.1.2020

Po úhradě za ubytování a stravu při poskytování pobytových služeb musí osobě zůstat 15 % jejího příjmu  dle § 73, odst.3 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí úhrady za pobyt a stravu za kalendářní měsíc je dle § 73, odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, i přiznaná výše příspěvku na péči.

 

2- lůžkový pokoj s normální stravou nebo šetřící dietou

 

denní

měsíční

2- lůžkový pokoj

strava normal

160 Kč

strava

4 800 Kč

ubytování

200 Kč

ubytování

6 000 Kč

celkem

360 Kč

celkem

      10 800 Kč

 

3- lůžkový pokoj s normální stravou nebo šetřící dietou

 

denní

měsíční

3- lůžkový pokoj

strava

normal

160 Kč

strava

4 800 Kč

ubytování

190 Kč

ubytování

5 700 Kč

celkem

350 Kč

celkem

      10 500 Kč

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2- lůžkový pokoj se stravou  diabetickou

 

denní

měsíční

2- lůžkový pokoj

strava

DIABETICKÁ

170 Kč

strava

5 100 Kč

ubytování

200 Kč

ubytování

6 000 Kč

celkem

370 Kč

celkem

     11 100 Kč

 

 

3- lůžkový pokoj se stravou diabetickou

 

denní

měsíční

3- lůžkový pokoj

strava

DIABETICKÁ

170 Kč

strava

5 100 Kč

ubytování

190 Kč

ubytování

5 700 Kč

celkem

360 Kč

celkem

      10 800 Kč

 

Jak to u nás vypadá?

Aktuality

Návštěvy v Domově jsou možné od pondělí 25.5.2020 kadý den pouze od 13 hodin do 16 hodin.

Celý text postupu realizace návštěv v DZR Jedlí v období uvolňování opatření proti infekci COVID - 19 od 25.5.2020 najdete v záložce "DOKUMENTY". Všechna opatření činíme pro ochranu zdraví našich uživatelů, prosíme vás o shovívavost a respektování těchto pravidel.

Od 1.6.2020 vaří Domov pro veřejnost.

Domov se zvláštním režimem Jedlí oznamuje, že od 1.6.2020 opět vaří pro veřejnost. Stávající odběratelé si můžou vyzvednout jídelníčky v dřevěném boxu u domova.

Poděkování.

Na tomto místě bychom chtěli poděkovat všem těm, kteří nám nabídli nebo poskytli materiální pomoc ve formě roušek a dále i těm, kteří nás povzbuzovali po celou dobu nouzového stavu, a to rodinám, ať jsou to naši bližní nebo rodinní příslušníci našich uživatelů... Děkujeme.

Obhájili jsme opět certifikát Vážka, již potřetí.

Obhájili jsme opět certifikát Vážka viz "DOKUMENTY".